Standplaats

‘Gemeentelijke taxibevoegdheden afschaffen niet verantwoord’

De taxibevoegdheden voor gemeenten die in 2011 in de Wet personenvervoer 2000 zijn opgenomen, helpen gemeenten om de kwaliteit van de opstapmarkt te verbeteren. Er is dan ook geen reden om die bevoegdheden, of specifiek de TTO-plicht, af te schaffen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van IenM aan de Tweede Kamer in reactie op een evaluatie van de taxibevoegdheden van gemeenten. Wel kan de handhaving beter. Dijksma werkt samen met ILT aan stappen om taxichauffeurs die overtredingen begaan beter van de markt te weren.

De taxibevoegdheden werden in 2011 opgenomen in de Wp2000. Ze stellen gemeenten in staat om extra kwaliteitseisen te stellen en zo de kwaliteit van de straattaximarkt in hun verzorgingsgebied naar een hoger niveau te tillen. Zeven grotere gemeenten mogen werken met een systeem van toegelaten taxi-organisaties. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben zo’n TTO-systeem, Eindhoven voert het later dit jaar in. In Utrecht en Den Bosch zijn plaatselijke taxiverordeningen van kracht. Diverse andere steden overwegen ook zo’n verordening door te voeren om de straattaximarkt naar een hoger niveau te tillen.

Slechte vervoerders weren

Adviesbureau KWINK deed onderzoek naar de gemeentelijke taxibevoegdheden en de mate waarin deze effect sorteren. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat gemeenten, door van die bevoegdheden gebruik te maken, de kwaliteit van het taxivervoer in de opstapmarkt kunnen verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Gemeenten zetten hun bevoegdheden flexibel in, op basis van de lokale omstandigheden, en op die manier kunnen kwalitatief slechte vervoerders van de markt geweerd worden.

De gemeenten hebben in zijn algemeenheid meer zicht op de taximarkt dan voor de komst van de aanvullende bevoegdheden. En dat maakt het ook beter mogelijk om partijen in die markt beter aan te spreken. KWINK concludeert dan ook dat de opstapmarkt is verbeterd ten opzichte van vóór de invoering van de taxibevoegdheden, en dat er geen reden is om de wet nu weer aan te passen. Zeker omdat de invulling van de taxibevoegdheden nog kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het toezicht vanuit gemeenten nog steviger te maken.

Pakkans laag

KWINK stelt verder vast dat de pakkans voor taxivervoerders die landelijke en gemeentelijke regels niet naleven door de markt als vrij laag word ervaren. Het adviesbureau stelt voor dat bevoegdheden van instanties als ILT, BOA’s en politie worden gestroomlijnd en dat zij beter gaan samenwerken. Als de verbeteringen die KWINK aanbeveelt worden doorgevoerd, is het wat het bureau betreft niet nodig om de wet aan te passen.

Dijksma onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in het rapport. Zij vindt het niet verantwoord om nu de gemeentelijke taxibevoegdheden, of specifiek de TTO-plicht, af te schaffen. “Het geeft gemeenten een instrument om de kwaliteit van het taxivervoer op de opstapmarkt te bevorderen voor de reiziger. Gegeven de huidige spanning op de taximarkt, zichtbaar bijvoorbeeld op Schiphol, in de gemeente Amsterdam en in andere grotere gemeenten, is dat van toegevoegde waarde.”

Chauffeurskaarten

De staatssecretaris vindt effectieve handhaving op het taxibeleid van groot belang en denkt dat samenwerking daar aan kan bijdragen. “De ILT pakt dit actief op in bijvoorbeeld in relatie tot de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer in verband met de spanning op de taximarkt in Amsterdam en de taxiproblematiek op Schiphol. Hier zet de ILT zich steviger en meer zichtbaar in. Daarnaast werk ik met de ILT stappen uit om chauffeurs die overtredingen begaan effectiever te weren van de taximarkt. Bijvoorbeeld door informatie over geschorste of ingetrokken chauffeurskaarten te delen met handhavende instanties.”

Het rapport beveelt verder aan dat de coördinerende rol van IenM en het overleg tussen de gemeenten en IenM wordt voortgezet. “Kritische reflectie, inzet van juridische expertise en het stimuleren van het uitwisselen van best practices draagt bij aan een optimale invulling van de gemeentelijke taxibevoegdheden en een succesvol gemeentelijk taxibeleid.” Dijksma geeft aan dat advies ter harte te nemen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

6 reacties op “‘Gemeentelijke taxibevoegdheden afschaffen niet verantwoord’”

Erwin Quaaden|17.05.17|15:40

Enige wat helpt is de eisen die aan een taxi-chauffeur stelt flink op te schroeven. Dan kan de helft zijn vergunning inleveren en heb je al die keurmerken niet nodig. Je scheidt het kaf van het koren en blijft er voor de goeden onder ons een fatsoenlijke boterham over. We hebben we een vergunning die landelijk geldig is naar mijn weten. Zal mooi worden als je straks voor iedere stad of dorp lid moet worden van een lokale TTO.

Tjerk Vinckx|18.05.17|01:37

Het zou Dijksma sieren door te verklaren dat de WP2000 in een catastrofe voor de taxibranche is uitgemond, dat lokale overheden zich niet aan de wettelijke bepalingen hebben gehouden i.v.m inrichting standplaatsen (visgraat)zodat de klant de keuze vrijheid heeft. Dijksma kwaakt met elk rapport mee,het ontbreken van enige vakbekwaamheid t.a.v de chauffeur/ondernemer heeft geleid dat deze branche is verwoorden tot de afvalput van het UWV met alle randverschijnselen. Ambtelijk uitschot !!

Jos Dinkelaar|18.05.17|20:40

Je hebt het recht landelijk taxi diensten uit te voeren,
niemand het het recht je te verplichten lid van een TTO te worden!

Hans Bezem|19.05.17|13:45

keurmerk is corrupt vele chauffeurs hebben het gewoon gekregen en het bestuur van een tto kan via 1 telefoontje zorgen dat een candidaad nooit slaagt.Ook zitten er onzinnige vragen bij.Ook heeft de Ombudsman het keurmerk afgekeurt.Het enige wat goed werkt is een misterie is een misterie guest.Vergunning is landelijk dus ga je naar een andere stad mag je daar geen opstapper mee nemen.Krankzinnig.

Hans Bezem|19.05.17|13:54

Duizende straten in een stad.we hebben allemaal navigatie in de auto.

Als we van rotterdam naar utrecht gaan kennen we daar toch ook geen straten.Navigatie dat is het antwoord.

Allemaal regels die nergens opslaan alleen geld klopperij.

Paul Dijkhuizen|08.06.17|13:36

De vakbekwaamheidseisen schrappen en vervolgens zeggen dat er extra regels moeten komen om de kwaliteit te kunnen bewaken… terwijl er amper menskracht is om ook maar iets te kunnen controleren. niet handig…