Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages
Contractvervoer

Gemeente Bergen sleutelt aan nieuwe verordening leerlingenvervoer

Foto ter illustratie. Foto: iStock/monkeybusinessimages

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) in de gemeente Bergen, heeft een aangepaste verordening leerlingenvervoer aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nieuwe verordening, die donderdag 20 april door de Bergense gemeenteraad wordt beoordeeld, moet de oude VNG Modelverordening uit 2020 vervangen. 

De aangepaste verordening is voor het grootste gedeelte gelijk gebleven. Zo blijft de verantwoordelijkheid voor schoolbezoek van leerlingen bij de ouders liggen, wordt er samen met ouder en leerlingen gekeken naar wat de betreffende leerling wél zelf aankan en moet er altijd maatwerk geleverd worden waar mogelijk.

Vergoeding

Het college van B&W heeft een aantal nieuwe artikelen aan de verordening toegevoegd. Zo wordt er explicieter genoemd dat eerst het recht op vergoeding vastgesteld moet worden, waarna onderzocht wordt welke vergoeding wordt verstrekt.

Ook gesprekken over zelfstandigheid en zelfredzaamheid vallen onder een van de acht nieuwe artikelen in de nieuwe verordening. Gemeenten stimuleren op alle mogelijke wijzen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling. Het opstellen van een vervoersontwikkelingsplan kan daar volgens het college bij helpen. “Dit gebeurde al in de praktijk, maar door het in een artikel te benoemen willen we ook ouders hiervan meer bewust maken door hierop te kunnen wijzen”, zo verduidelijkt het college.

Tot slot zijn naast nieuwe artikelen, ook een aantal al bestaande artikelen herzien en geactualiseerd. Zo wordt er aan leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, geen eigen bijdrage meer gevraagd. “Het gaat om leerlingen met lichtere problematiek en die niet goed meekunnen op een reguliere school. Er is dus een noodzaak. Hierin trekken we één lijn met leerlingen naar het speciaal onderwijs (SO) die altijd al geen eigen bijdrage betalen.”

Onverwachte knelpunten

Het college is voornemens om aanvragen die vanaf 1 januari dit jaar zijn ingediend, volgens deze nieuwe geschetste richtlijnen te laten verlopen. “Daarnaast monitoren we hoe het in de praktijk gaat en evalueren we jaarlijks. Vanuit alle betrokkenen (ouders, leerlingen, scholen/samenwerkingsverbanden, vervoerder) halen we input op om te kijken of er onverwachte knelpunten ontstaan en vindt afstemming plaats. Dan sturen we waar mogelijk bij via de beleidsregels en anders volgt een aanpassing van de verordening.” Op donderdag 20 april buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Gemeente Bergen sleutelt aan nieuwe verordening leerlingenvervoer”

Max Kühner|13.04.23|16:48

Dag Olivier….

Gemeente Bergen in de heuvels van Limburg of de gemeente Bergen in het duin aan de Noordzee?

Gemeente Bergen sleutelt aan nieuwe verordening leerlingenvervoer | TaxiPro
Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages
Contractvervoer

Gemeente Bergen sleutelt aan nieuwe verordening leerlingenvervoer

Foto ter illustratie. Foto: iStock/monkeybusinessimages

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) in de gemeente Bergen, heeft een aangepaste verordening leerlingenvervoer aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nieuwe verordening, die donderdag 20 april door de Bergense gemeenteraad wordt beoordeeld, moet de oude VNG Modelverordening uit 2020 vervangen. 

De aangepaste verordening is voor het grootste gedeelte gelijk gebleven. Zo blijft de verantwoordelijkheid voor schoolbezoek van leerlingen bij de ouders liggen, wordt er samen met ouder en leerlingen gekeken naar wat de betreffende leerling wél zelf aankan en moet er altijd maatwerk geleverd worden waar mogelijk.

Vergoeding

Het college van B&W heeft een aantal nieuwe artikelen aan de verordening toegevoegd. Zo wordt er explicieter genoemd dat eerst het recht op vergoeding vastgesteld moet worden, waarna onderzocht wordt welke vergoeding wordt verstrekt.

Ook gesprekken over zelfstandigheid en zelfredzaamheid vallen onder een van de acht nieuwe artikelen in de nieuwe verordening. Gemeenten stimuleren op alle mogelijke wijzen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling. Het opstellen van een vervoersontwikkelingsplan kan daar volgens het college bij helpen. “Dit gebeurde al in de praktijk, maar door het in een artikel te benoemen willen we ook ouders hiervan meer bewust maken door hierop te kunnen wijzen”, zo verduidelijkt het college.

Tot slot zijn naast nieuwe artikelen, ook een aantal al bestaande artikelen herzien en geactualiseerd. Zo wordt er aan leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, geen eigen bijdrage meer gevraagd. “Het gaat om leerlingen met lichtere problematiek en die niet goed meekunnen op een reguliere school. Er is dus een noodzaak. Hierin trekken we één lijn met leerlingen naar het speciaal onderwijs (SO) die altijd al geen eigen bijdrage betalen.”

Onverwachte knelpunten

Het college is voornemens om aanvragen die vanaf 1 januari dit jaar zijn ingediend, volgens deze nieuwe geschetste richtlijnen te laten verlopen. “Daarnaast monitoren we hoe het in de praktijk gaat en evalueren we jaarlijks. Vanuit alle betrokkenen (ouders, leerlingen, scholen/samenwerkingsverbanden, vervoerder) halen we input op om te kijken of er onverwachte knelpunten ontstaan en vindt afstemming plaats. Dan sturen we waar mogelijk bij via de beleidsregels en anders volgt een aanpassing van de verordening.” Op donderdag 20 april buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Gemeente Bergen sleutelt aan nieuwe verordening leerlingenvervoer”

Max Kühner|13.04.23|16:48

Dag Olivier….

Gemeente Bergen in de heuvels van Limburg of de gemeente Bergen in het duin aan de Noordzee?