Henk van Gelderen
cao Zorgvervoer en Taxi

SFM waarschuwt ondernemers: informeer medewerkers tijdig over diensttype- en tijden

Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Mobiliteit. Foto: TaxiPro/ProMedia

Het zal niemand zijn ontgaan: sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi, nadat brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbond CNV eind november een akkoord met elkaar bereikten. De meest in het oog springende veranderingen in de nieuwe cao zijn de loonsverhoging van 8 procent per 1 januari 2023 en de wijziging van loondoorbetaling bij ziekte, maar volgens Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) zijn er ook andere zaken waar ondernemers van bewust moeten zijn, zoals de gewijzigde bepalingen omtrent de verloonde tijd.

Volgens de nieuwe cao is er nog steeds sprake van twee soorten diensten. De eerste is de zogeheten maxflex-dienst, waarbij minimaal 87,5 procent moet worden verloond. ‘Nieuw is dat als er meer dan 87,5 procent is gewerkt, dan moet er ook meer worden verloond’, legt Sociaal Fonds Mobiliteit uit. ‘Dit mag nog steeds wel over de betalingsperiodebepaald worden. Daarnaast zijn er dienstblokken waarbij de arbeidstijd voor 100 procent moet worden verloond, maar de tijd tussen de blokken niet. Vanzelfsprekend als aan de voorwaarden is voldaan.’

SFM portal

Daarnaast was er in de vorige cao sprake van het zogeheten SFM portal. Bedrijven moesten via dit portal uiterlijk de dag voorafgaand aan de dienst, het type dienst en de diensttijden doorgeven. Het portal is echter nooit ontwikkeld. ‘Dit zou erg complex en kostbaar zijn geweest en bovendien erg arbeidsintensief voor de bedrijven’, aldus SFM. In plaats van dat bedrijven het type dienst en begin- en eindtijden via het portaal moeten doorgeven, moet nu bij een controle blijken dat dit voorafgaand aan de dienst aan de medewerker is medegedeeld.

“Het lijkt een detail, maar als dit niet gebeurt dan krijgt een bedrijf een onvoldoende en zal de arbeidstijd op basis van het diensttype worden vastgesteld dat het meest gunstig is voor de werknemer”, zegt SFM-directeur Henk van Gelderen daarover. “Het klinkt wellicht onsympathiek, maar het geeft aan dat de cao-partijen belang hechten aan het vooraf aangeven welke dienst een werknemer heeft en wat de begin- en eindtijden zijn.”

Heb administratie op orde

Volgens Van Gelderen dienen bedrijven zich bewust te zijn van deze regeling. “Ik weet dat het in de praktijk weleens anders gaat, maar zorg dat je als ondernemer tijdens een controle kunt aantonen dat je voorafgaand aan de dienst de werknemer hebt ingelicht over de type dienst en de diensttijden. Het gaat erom dat je de tijdigheid moet kunnen aantonen. Heb je administratie goed op orde. Het is niet het meest spannende maar wel super belangrijk, want er staan zware sancties op. Ik wil niet dat bedrijven straks zeggen: had ik dit maar eerder geweten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, zo besluit Van Gelderen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “SFM waarschuwt ondernemers: informeer medewerkers tijdig over diensttype- en tijden”

Astrid Klijberg|19.01.23|13:34

Hoe toon je dit dan aan. Meestal worden chauffeurs telefonisch op de hoogte gesteld in zorgvervoer hoe laat de volgende dag zijn dienst begint. Dit is helemaal afhankelijk van het aanbod. Ik denk dat meeste bedrijven zoiets doen, of avond van te voren een mailtje, een sms of app. Wel is de dienstdagen bekend, en blokken of max diensten.