taxibord, daklicht, taxi

‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’

Nu de Kiwa ook de vakbekwaamheidseis van taxi-ondernemers niet meer hoeft te controleren, moeten de kosten voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning Taxi drastisch naar beneden. Daarvoor pleiten KNV Taxi en Stichting Taxibelangen Nederland (STN). Volgens de belangenorganisaties is het ‘bezopen’ om alleen voor het controleren van een KvK-uittreksel en een VOG bijna 1500 euro te vragen. Beide partijen zijn daarnaast net als vakbond CNV bang voor de gevolgen die de afschaffing van de ondernemersdiploma’s kunnen hebben. 

Vorige week werd bekend dat de in mei aangekondigde wijzigingen in de taxiwet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is het vervallen van de vijf verplichte ondernemersexamens. In een consultatie probeerde KNV die specifieke wijziging in de wet nog tegen te houden, maar dat bleek tevergeefs.

Kiwa-tarief bezopen

Door het wegvallen van een vakbekwaamheidseis hoeft de Kiwa voor het vergeven van een ondernemersvergunning taxi alleen nog maar het KvK-uittreksel en de Verklaring Omtrent Gedrag te controleren. Hiervoor betaalt een taxi-ondernemer nog wel 1465 euro. KNV vindt de wetswijziging juist een mooie aanleiding voor de overheid om die tarieven fors te verlagen. “Het moet tientjeswerk zijn, eigenlijk honderd keer goedkoper worden”, stelt Andela.

KNV vond de bijna 1500 euro al belachelijk, en werpt dat nu opnieuw op. Een belangrijk argument daarvoor is ook dat Kiwa een BV is met aandeelhouders die dividend krijgen, waardoor het geld niet terechtkomt in de Staatskas. “In de praktijk werkt dit bedrag als extra drempel voor toetreding tot de markt, maar dan zou het geld wel naar de overheid moeten gaan en niet naar een commerciële organisatie. Daar zou de sector veel beter mee kunnen leven”, aldus Andela.

Drastisch omlaag

Ook belangenvereniging Stichting Taxibelangen Nederland vraagt zich af waarom het bedrag van vijftienhonderd euro noodzakelijk is, zeker nu de vakbekwaamheidseis is afgeschaft. “Ook gezien het feit dat Kiwa deze vergunningverlening tegen kostprijs dient uit te voeren”, zegt Tim Schoenmakers.

De Kiwa hanteert meer discutabele tarieven. Zo moet voor de wijziging van vennoten bijna duizend euro worden betaald en voor een adreswijziging ruim 130 euro. Een chauffeurskaart kost 137 euro, terwijl dit niet meer dan een simpel pasje is van een paar euro.

Vrees voor slechte dienstverlening

KNV Taxi staat positief tegenover de wetswijzigingen die worden doorgevoerd met betrekking tot onder andere de taxameter- en de fysieke vergunningsplicht. Taxi’s op de bestelmarkt mogen voortaan met vaste prijzen werken en hoeven hierbij niet de taxameter mee laten lopen. Daardoor kunnen voertuigen die ingezet worden voor contractvervoer, en niet beschikken over een taxameter, ook ingezet worden voor ritten tegen vaste tarieven voor reguliere klanten.

Die lastenverlichtingen worden echter ondergesneeuwd door het laten vervallen van de ondernemersdiploma’s, zo stelt Hubert Andela. “Onze leden zien in de praktijk een duidelijke relatie tussen het vermogen van een ondernemer om die diploma’s te behalen en diens optreden in de markt. Zij vrezen daarnaast voor een toename van het aantal taxi-ondernemers dat niet in staat zal zijn reizigers van een goede dienstverlening te voorzien. Deze vrees is mede ingegeven door de effecten na de deregulering in 2000.”

Vakbond

Vakbond CNV vreest vooral de gevolgen van het verdwijnen van de vakbekwaamheid, vertelt Mirjam Pieters. “Het is voor ons tweeledig. Voor de goed voorbereide zzp’er wordt het makkelijker en is het een gunstige ontwikkeling. Maar omdat de drempel nu lager wordt, vrezen we dat er mensen als ondernemer starten die zich niet goed voorbereiden.” Tevens vreest de christelijke vakbond dat meer chauffeurs, die nu nog in loondienst werken, door hun werkgever gedwongen worden om als zzp’er aan de slag te gaan.

Overigens staat het nut van de taxi-ondernemersdiploma’s al heel lang ter discussie. De kwaliteit van de inhoud van de examens is twijfelachtig, en het voegt weinig toe aan de kwaliteit als taxichauffeur. De examens zijn gericht op ondernemersvaardigheden, zoals vroeger het middenstandsdiploma. Maar deze verplichting zorgde wel voor flinke lasten bij startende taxi-ondernemers. En leidde tot allerlei schimmige constructies met procuratiehouders. Met de nieuwe wet is dat niet meer nodig, iedereen kan eenvoudig zelf een vergunning aanvragen. Al vrezen de brancheverenigingen enigszins voor de gevolgen hiervan.

“KNV Taxi vindt het schrappen van overbodig geworden regels goed. Dat schept ruimte voor ondernemerschap, kostenvermindering en innovatie in het belang van de reiziger”, zegt Andela. Nu is volgens hem zaak om de kosten van Kiwa drastisch te verminderen. “De huidige tarieven zorgen alleen maar voor hoge winsten bij Kiwa.”

Tom van Gurp en Lars Verpalen

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’”

Esther Gruppen|17.12.15|14:17

Er is al eerder onderzoek naar geweest, naar de tarieven die de KIWA hanteren. Zij doen geen uitspraak en ook de samenstelling van het bedrag is nooit boven water gekomen. Ik vermoed dat het personeel etc betaald moeten worden van deze vergunningen. Het is echt een bizar hoog bedrag wat ze ervoor moeten neerleggen. Anderzijds nu de vakbekwaam komt te vervallen is het een stap door die prijs om voor zichzelf te beginnen. De ondernemers die nu in een vof zitten, betalen gezamelijk alle kosten.

Esther Gruppen|17.12.15|14:20

kosten van administratie, tto, etc is met een vof een stuk goedkoper dan een eenmanszaak. Destijds heb ik 2 jaar gevochten om TX keur niet in Rotterdam door te laten gaan, ook dit is een onzin certificaat. Wie zegt dat je met een TX keur geen klanten lastig valt, of omrijdt etc. Gelukt om dit in Rotterdam niet toe te staan. Aantal taxi’s nemen ook toe, doordat je door de werkloosheid een opleiding kan doen: chauffeurspas of beveiliging. Toename chauffeurs. we gaan het zien!!!

Trunks Brief|17.12.15|14:28

Er zit een storm aan nieuwe taxi chauffeurs te komen.
Begrijp totaal niet waarom knv en taxibelangen het afschaffen van de diploma niet hebben weten tegen te houden.

Paul Dijkhuizen|17.12.15|15:38

@ trunks brief. Helaas is het zo dat noch het KNV, noch het CNV, noch de STN het beleid kunnen bepalen. De overheid kan deze organisaties om advies vragen of consulteren, maar kan deze adviezen en consultaties net zo makkelijk naast zich neerleggen. Gezien het feit dat zowel KNV, CNV, als STN afwijzend staan tegenover de afschaffing van de vakbekwaamheidseis is het slechts gissen naar de beweegredenen van de overheid om deze maatregel toch door te voeren.

Johan Zevenbergen|17.12.15|15:41

Lijkt mij een prima bedrag om te beoordelen of men een vergunning waardig is.
En een prima drempel om goed te overdenken of men wel echt in dit beroep wil stappen.

Kees Rijnders|17.12.15|15:55

Is het niet zo dat “Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Minister van Infrastructuur en Milieu” een partner heeft die directeur is van KIWA. Een prachtig mooi KERSTGESCHENK dus, kans op meer voor minder werk.

Umberto Ramackers|17.12.15|16:39

100x goedkoper? We mogen wel geld toekrijgen met de inkomsten die we straks nog hebben!

Duco Douwstra|17.12.15|18:51

Rano Schultz van Haegen is/was adviseur aandeelhouder van Kiwa en kreeg 3 miljoen op zijn rekening,toen het contract van 40 jaar lang van IVW naar Kiwa overging.Alle tarieven gingen gelijk 4 x over de kop.Afschaffen vakbekwaamheid betekend dat je weer taxi’s kan gaan verpachten,een VOF heeft het voordeel dat er enige bescherming is en 1 administratie.Straks alle chauffeurs,net als bij PostNL,uit loondienst terug inlenen als Zzp-er voor € 10,00 p.uur,zonder enig sociaal vangnet BINGO! WAANZINNIG.

Max Kühner|17.12.15|22:04

Bestaat er eigenlijk een Taximuseum? Dan kan ik daar mijn “SEP Vakdiploma Beroepspersonenvervoer Over De Weg Met Personenauto’s” afgeven. Het papier is geel en die rare foto van mezelf ook… Een kwart eeuw later ruikt het nog steeds naar de sigarenrook van de examencommissie. Heb ik tenminste nog wat gehad aan die 5500 harde Nederlandsche Guldens die het me indertijd gekost heeft. Je zal het maar in 2015 hebben gehaald. Dan ben je pas echt genaaid.

Umberto Ramackers|18.12.15|01:30

Zo’n 16 jaar geleden vroeg ik een inspecteur van de toen nog inspectie verkeer en waterstaat waarom de regels in de taxiwereld eigenlijk zo streng waren. Hij antwoorde mij toe: het gaat hier om mensenvervoer. Ik dacht toen, wow, u heeft gelijk. Nu 16 jaar later zijn diezelfde mensen die ik toen in de wagen had in een keer innovatieve producten. Laat ze het maar niet horen!

Ton van Dalfsen|18.12.15|14:02

@ Johan, Precies! het bedrag voor de drempel zou zelfs hoger moeten liggen. Of het nu Kiwa is of een andere instantie. Bedrag zou voor nieuwkomers vele malen hoger moeten liggen. Ik zie meer in weer net als vanouds gemeentelijk uitgeven

Rik de Swart|18.12.15|15:05

Het afschaffen van het ondernemersdiploma voelt ook als een belediging, alsof ons vak ineens geen vak meer is. Het is met de nieuwe taxiwet een huis bouwen zonder fundering. Dit wordt inderdaad een POST.NL 2.0. Financiele compensatie naar de reeds vakbekwame ondernemers zou zeer op z,n plaats zijn, Dijksma heeft het in een ander artikel al uitgerekend voor ons.

Ton van Dalfsen|18.12.15|15:10

Kwaliteit voor de taxi staat en valt bij een goede gekwalifceerde vakbekwame chauffeur.

‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’ | TaxiPro
taxibord, daklicht, taxi

‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’

Nu de Kiwa ook de vakbekwaamheidseis van taxi-ondernemers niet meer hoeft te controleren, moeten de kosten voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning Taxi drastisch naar beneden. Daarvoor pleiten KNV Taxi en Stichting Taxibelangen Nederland (STN). Volgens de belangenorganisaties is het ‘bezopen’ om alleen voor het controleren van een KvK-uittreksel en een VOG bijna 1500 euro te vragen. Beide partijen zijn daarnaast net als vakbond CNV bang voor de gevolgen die de afschaffing van de ondernemersdiploma’s kunnen hebben. 

Vorige week werd bekend dat de in mei aangekondigde wijzigingen in de taxiwet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is het vervallen van de vijf verplichte ondernemersexamens. In een consultatie probeerde KNV die specifieke wijziging in de wet nog tegen te houden, maar dat bleek tevergeefs.

Kiwa-tarief bezopen

Door het wegvallen van een vakbekwaamheidseis hoeft de Kiwa voor het vergeven van een ondernemersvergunning taxi alleen nog maar het KvK-uittreksel en de Verklaring Omtrent Gedrag te controleren. Hiervoor betaalt een taxi-ondernemer nog wel 1465 euro. KNV vindt de wetswijziging juist een mooie aanleiding voor de overheid om die tarieven fors te verlagen. “Het moet tientjeswerk zijn, eigenlijk honderd keer goedkoper worden”, stelt Andela.

KNV vond de bijna 1500 euro al belachelijk, en werpt dat nu opnieuw op. Een belangrijk argument daarvoor is ook dat Kiwa een BV is met aandeelhouders die dividend krijgen, waardoor het geld niet terechtkomt in de Staatskas. “In de praktijk werkt dit bedrag als extra drempel voor toetreding tot de markt, maar dan zou het geld wel naar de overheid moeten gaan en niet naar een commerciële organisatie. Daar zou de sector veel beter mee kunnen leven”, aldus Andela.

Drastisch omlaag

Ook belangenvereniging Stichting Taxibelangen Nederland vraagt zich af waarom het bedrag van vijftienhonderd euro noodzakelijk is, zeker nu de vakbekwaamheidseis is afgeschaft. “Ook gezien het feit dat Kiwa deze vergunningverlening tegen kostprijs dient uit te voeren”, zegt Tim Schoenmakers.

De Kiwa hanteert meer discutabele tarieven. Zo moet voor de wijziging van vennoten bijna duizend euro worden betaald en voor een adreswijziging ruim 130 euro. Een chauffeurskaart kost 137 euro, terwijl dit niet meer dan een simpel pasje is van een paar euro.

Vrees voor slechte dienstverlening

KNV Taxi staat positief tegenover de wetswijzigingen die worden doorgevoerd met betrekking tot onder andere de taxameter- en de fysieke vergunningsplicht. Taxi’s op de bestelmarkt mogen voortaan met vaste prijzen werken en hoeven hierbij niet de taxameter mee laten lopen. Daardoor kunnen voertuigen die ingezet worden voor contractvervoer, en niet beschikken over een taxameter, ook ingezet worden voor ritten tegen vaste tarieven voor reguliere klanten.

Die lastenverlichtingen worden echter ondergesneeuwd door het laten vervallen van de ondernemersdiploma’s, zo stelt Hubert Andela. “Onze leden zien in de praktijk een duidelijke relatie tussen het vermogen van een ondernemer om die diploma’s te behalen en diens optreden in de markt. Zij vrezen daarnaast voor een toename van het aantal taxi-ondernemers dat niet in staat zal zijn reizigers van een goede dienstverlening te voorzien. Deze vrees is mede ingegeven door de effecten na de deregulering in 2000.”

Vakbond

Vakbond CNV vreest vooral de gevolgen van het verdwijnen van de vakbekwaamheid, vertelt Mirjam Pieters. “Het is voor ons tweeledig. Voor de goed voorbereide zzp’er wordt het makkelijker en is het een gunstige ontwikkeling. Maar omdat de drempel nu lager wordt, vrezen we dat er mensen als ondernemer starten die zich niet goed voorbereiden.” Tevens vreest de christelijke vakbond dat meer chauffeurs, die nu nog in loondienst werken, door hun werkgever gedwongen worden om als zzp’er aan de slag te gaan.

Overigens staat het nut van de taxi-ondernemersdiploma’s al heel lang ter discussie. De kwaliteit van de inhoud van de examens is twijfelachtig, en het voegt weinig toe aan de kwaliteit als taxichauffeur. De examens zijn gericht op ondernemersvaardigheden, zoals vroeger het middenstandsdiploma. Maar deze verplichting zorgde wel voor flinke lasten bij startende taxi-ondernemers. En leidde tot allerlei schimmige constructies met procuratiehouders. Met de nieuwe wet is dat niet meer nodig, iedereen kan eenvoudig zelf een vergunning aanvragen. Al vrezen de brancheverenigingen enigszins voor de gevolgen hiervan.

“KNV Taxi vindt het schrappen van overbodig geworden regels goed. Dat schept ruimte voor ondernemerschap, kostenvermindering en innovatie in het belang van de reiziger”, zegt Andela. Nu is volgens hem zaak om de kosten van Kiwa drastisch te verminderen. “De huidige tarieven zorgen alleen maar voor hoge winsten bij Kiwa.”

Tom van Gurp en Lars Verpalen

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’”

Esther Gruppen|17.12.15|14:17

Er is al eerder onderzoek naar geweest, naar de tarieven die de KIWA hanteren. Zij doen geen uitspraak en ook de samenstelling van het bedrag is nooit boven water gekomen. Ik vermoed dat het personeel etc betaald moeten worden van deze vergunningen. Het is echt een bizar hoog bedrag wat ze ervoor moeten neerleggen. Anderzijds nu de vakbekwaam komt te vervallen is het een stap door die prijs om voor zichzelf te beginnen. De ondernemers die nu in een vof zitten, betalen gezamelijk alle kosten.

Esther Gruppen|17.12.15|14:20

kosten van administratie, tto, etc is met een vof een stuk goedkoper dan een eenmanszaak. Destijds heb ik 2 jaar gevochten om TX keur niet in Rotterdam door te laten gaan, ook dit is een onzin certificaat. Wie zegt dat je met een TX keur geen klanten lastig valt, of omrijdt etc. Gelukt om dit in Rotterdam niet toe te staan. Aantal taxi’s nemen ook toe, doordat je door de werkloosheid een opleiding kan doen: chauffeurspas of beveiliging. Toename chauffeurs. we gaan het zien!!!

Trunks Brief|17.12.15|14:28

Er zit een storm aan nieuwe taxi chauffeurs te komen.
Begrijp totaal niet waarom knv en taxibelangen het afschaffen van de diploma niet hebben weten tegen te houden.

Paul Dijkhuizen|17.12.15|15:38

@ trunks brief. Helaas is het zo dat noch het KNV, noch het CNV, noch de STN het beleid kunnen bepalen. De overheid kan deze organisaties om advies vragen of consulteren, maar kan deze adviezen en consultaties net zo makkelijk naast zich neerleggen. Gezien het feit dat zowel KNV, CNV, als STN afwijzend staan tegenover de afschaffing van de vakbekwaamheidseis is het slechts gissen naar de beweegredenen van de overheid om deze maatregel toch door te voeren.

Johan Zevenbergen|17.12.15|15:41

Lijkt mij een prima bedrag om te beoordelen of men een vergunning waardig is.
En een prima drempel om goed te overdenken of men wel echt in dit beroep wil stappen.

Kees Rijnders|17.12.15|15:55

Is het niet zo dat “Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Minister van Infrastructuur en Milieu” een partner heeft die directeur is van KIWA. Een prachtig mooi KERSTGESCHENK dus, kans op meer voor minder werk.

Umberto Ramackers|17.12.15|16:39

100x goedkoper? We mogen wel geld toekrijgen met de inkomsten die we straks nog hebben!

Duco Douwstra|17.12.15|18:51

Rano Schultz van Haegen is/was adviseur aandeelhouder van Kiwa en kreeg 3 miljoen op zijn rekening,toen het contract van 40 jaar lang van IVW naar Kiwa overging.Alle tarieven gingen gelijk 4 x over de kop.Afschaffen vakbekwaamheid betekend dat je weer taxi’s kan gaan verpachten,een VOF heeft het voordeel dat er enige bescherming is en 1 administratie.Straks alle chauffeurs,net als bij PostNL,uit loondienst terug inlenen als Zzp-er voor € 10,00 p.uur,zonder enig sociaal vangnet BINGO! WAANZINNIG.

Max Kühner|17.12.15|22:04

Bestaat er eigenlijk een Taximuseum? Dan kan ik daar mijn “SEP Vakdiploma Beroepspersonenvervoer Over De Weg Met Personenauto’s” afgeven. Het papier is geel en die rare foto van mezelf ook… Een kwart eeuw later ruikt het nog steeds naar de sigarenrook van de examencommissie. Heb ik tenminste nog wat gehad aan die 5500 harde Nederlandsche Guldens die het me indertijd gekost heeft. Je zal het maar in 2015 hebben gehaald. Dan ben je pas echt genaaid.

Umberto Ramackers|18.12.15|01:30

Zo’n 16 jaar geleden vroeg ik een inspecteur van de toen nog inspectie verkeer en waterstaat waarom de regels in de taxiwereld eigenlijk zo streng waren. Hij antwoorde mij toe: het gaat hier om mensenvervoer. Ik dacht toen, wow, u heeft gelijk. Nu 16 jaar later zijn diezelfde mensen die ik toen in de wagen had in een keer innovatieve producten. Laat ze het maar niet horen!

Ton van Dalfsen|18.12.15|14:02

@ Johan, Precies! het bedrag voor de drempel zou zelfs hoger moeten liggen. Of het nu Kiwa is of een andere instantie. Bedrag zou voor nieuwkomers vele malen hoger moeten liggen. Ik zie meer in weer net als vanouds gemeentelijk uitgeven

Rik de Swart|18.12.15|15:05

Het afschaffen van het ondernemersdiploma voelt ook als een belediging, alsof ons vak ineens geen vak meer is. Het is met de nieuwe taxiwet een huis bouwen zonder fundering. Dit wordt inderdaad een POST.NL 2.0. Financiele compensatie naar de reeds vakbekwame ondernemers zou zeer op z,n plaats zijn, Dijksma heeft het in een ander artikel al uitgerekend voor ons.

Ton van Dalfsen|18.12.15|15:10

Kwaliteit voor de taxi staat en valt bij een goede gekwalifceerde vakbekwame chauffeur.