Analyse: verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk

Opnieuw laait de onrust in de straattaximarkt op, vooral in Amsterdam. Eens in de zoveel tijd zorgt de waargenomen oneerlijke concurrentie tussen de opstapmarkt en de bel- en appmarkt voor voorspellingen van taxioorlogen en pleidooien om het speelveld gelijk te maken. Nu doet de PvdA weer een oproep aan de verantwoordelijke minister om daar voor te zorgen; vorige week roerde FNV Taxi zich. Onrustig is het zonder meer. De kans lijkt echter klein dat er op korte termijn veel verandert.

De PvdA wil een in haar ogen dreigende taxioorlog voorkomen door gelijke regels in het leven te roepen voor reguliere taxidiensten en Uber-taxi’s. Minister Cora van Nieuwenhuizen moet wat de PvdA betreft de gemeenten de ruimte geven om dat gelijke speelveld te creëren. De wens om de regels voor alle taxidiensten gelijk te stellen komt van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en zijn partijgenoot Sofyan Mbarki, die gemeenteraadslid is in Amsterdam.

Zij doen hun oproep in het AD met name vanwege de onrust die bestaat in de Amsterdamse taximarkt. Vorige week werd onder meer bekend dat een groep boze taxichauffeurs met geweld het hoofdkantoor van Uber zou willen binnenvallen. En in diezelfde week deed FNV Taxi een oproep: stel een maximum aan het aantal taxivergunningen want met 6.000 tot 7.000 taxichauffeurs in Amsterdam loopt het de spuigaten uit. Ook KNV Taxi en Zorgvervoer gaf aan dat er in de hoofdstad iets moet veranderen.

Regels en verplichtingen

Voor rijden in de opstapmarkt moet je in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven als taxichauffeur zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Bij rijden in de bel- en appmarkt, zoals de Uber-chauffeurs doen, geldt die TTO-verplichting niet. Aan het rijden in de opstapmarkt zijn andere regels en verplichtingen verbonden dan aan rijden in de bel- en appmarkt. Met name in de gebieden waar Uber actief is, zijn veel chauffeurs in de opstapmarkt al een tijdlang van mening dat het verschil in regelgeving zorgt voor oneerlijke concurrentie. In veel andere gemeenten worden met verordeningen aanvullende eisen aan de opstapmarkt gesteld, al is daar is de concurrentie met andere taxidiensten als Uber minder groot.

Die waargenomen oneerlijkheid tussen opstapmarkt enerzijds en bel- en appmarkt anderzijds zorgt al langer voor onrust. Eens in de zoveel tijd laait die op. Ongeveer anderhalf jaar geleden deed bijvoorbeeld het Amsterdams Collectief Kwaliteitstaxi zich gelden. Het bestuur sprak namens honderden chauffeurs die aangaven in het TTO-systeem nauwelijks hun werk te kunnen doen. Zij wilden af van het TTO-systeem zodat ze eerlijk konden concurreren met elkaar en vooral met Uber-chauffeurs. En zo niet, dan zou er wel eens een taxioorlog kunnen komen.

Meer recent was het Take a Taxi dat aan de bel trok. Deze TTO wil dat de gemeente harder optreedt tegen Uber-chauffeurs die buiten de app om illegaal in de opstapmarkt werken. Ook deze vorm van oneerlijke concurrentie is velen een doorn in het oog.

Gewelddadige aanval

Een taxioorlog werd de laatste jaren wel vaker aangekondigd. Voorlopig bleef hij gelukkig uit. Als de gewelddadige aanval op het Uber-hoofdkantoor op 20 maart zou doorgaan, dan zou je wellicht van een taxioorlog mogen spreken. Maar het lijkt er -alweer gelukkig- op dat deze actie in de kiem is gesmoord door de politie. Ook de PvdA spreekt nu weer van een dreigende taxioorlog. Van Dijk en Mbarki willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen het mogelijk maakt dat gemeenten zelf alle regels voor de taximarkt bepalen, inclusief kwaliteitseisen. Alleen dat gelijke speelveld zou de angel uit het sluimerende conflict kunnen trekken.

Het is te makkelijk om de oproep van Van Dijk en Mbarki aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen te wijten. We zien vaker dat lokale en landelijke politici namens hun partij een onderwerp op de agenda proberen te zetten teneinde stemmen te winnen. Dat speelt hier ongetwijfeld mee: het zou gek zijn als politici daar nu niet mee bezig waren.

Meer druk op taximarkt

Toch is er wel degelijk onrust in de taximarkt. En die onrust laait niet allen weer op, hij lijkt ook toe te nemen. Politici en belangenorganisaties mengen zich actief in de discussie. Hun boodschap is in zekere zin eenduidig: zo kan het niet langer, dus lokale en landelijke bestuurders moeten er iets aan doen. De straattaximarkt blijft te maken hebben met een toestroom van nieuwe chauffeurs, met name in de drukste gebieden van het land. De verhoudingen tussen opstapmarkt en bel- en appmarkt staan blijkbaar op scherp en mensen zijn mogelijk echt bereid om hun onvrede met geweld te onderstrepen.

Het is echter zeer de vraag of er echt iets gaat veranderen. Stientje van Veldhoven is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het taxibeleid. Onlangs zette zij haar plannen voor de komende jaren uiteen. Daarin erkende ze de toegenomen druk op de taxibranche door de groei van de straattaximarkt en de groei van het gebruik van taxi-apps. Zij ziet vooral heil in het vereenvoudigen van enkele regels en betere controle op en monitoring van de straattaximarkt. Ook wil ze taxichauffeurs die zich niet aan de regels houden makkelijker van de markt kunnen weren.

Beleid volop in uitvoering

Met de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 raakten gemeenten veel bevoegdheden voor het reguleren van de eigen opstapmarkt kwijt die ze in 2011 weer terugkregen. Zeven gemeenten mogen voor een TTO-systeem; vier deden dat ook. Drie anderen volgen wellicht nog. Amsterdam koos al in 2012 voor TTO’s, Eindhoven pas vorig jaar. Amsterdam paste onlangs nog zijn verordening aan. Dat wijst niet op een afscheid van het TTO-systeem, maar op iets dat volop in beweging is. Daarnaast voeren steeds meer gemeenten een taxiverordening in om de markt verder te reguleren. Daar zijn verschillende gemeenten druk mee bezig, waaronder Tilburg en Breda.

Kortom: het beleid dat in 2011 is gevormd, is nog volop in uitvoering en ontwikkeling. Het ligt niet voor de hand dat daar nu vanuit de regering een grote koerswijziging in gaat plaatsvinden. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zullen het waarschijnlijk nog te vroeg vinden om het beleid van hun voorgangers op de schop te nemen.Het wordt interessant om te zien of en hoe zij om zullen gaan met de huidige onrust in de straattaximarkt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “Analyse: verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk”

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:38

TTO chauffeurs worden door de herkenbaarheid continu opgejaagd en gecontroleerd door alle instanties terwijl Ubertjes overal mee wegkomen. Ik zie het dagelijks gebeuren dat een niet TTO taxi vooral Uber rijders klanten van de straat of nabij standplaatsen oppikken. Deze Ubertjes hebben dan geen TTO Taxi daklicht op hun dak maar alleen een daklicht met het opschrift TAXI. Velen taxichauffeurs waaronder ik zijn deze vorm voor oneerlijke concurrentie spuugzat. Er moet snel worden opgetreden!

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:43

Wat ook heel oneerlijk is dat de infrastructuur voor TTO taxi’s in Amsterdam heel slecht is. Er rijden ongeveer 5000 TTO taxi’s in Amsterdam maar er zijn veel te weinig standplaatsen waardoor taxi’s vaker moeten rondrijden of op (laad en los) plekken moeten gaan staan. De gemeente Amsterdam moet ook hierin zijn verantwoordelijkheid nemen want hoe kan het dat er met name overdag maar plek is voor ongeveer 60 a 70 taxi’s in het centrum terwijl er 5000 TTO’s chauffeurs rondrijden? KNV of FNV of ACK

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:47

Er moet nu iets gebeuren! We moeten de handen ineen slaan dit kan en mag niet langer meer doorgaan. Er is genoeg ruimte maar er word gewoon geen rekening met ons gehouden. Standplaatsen worden opgeheven en komen niet meer terug terwijl het aantal taxi’s fors is toegenomen. Daarnaast hebben we te maken met autovrije projecten waar verantwoordelijke wethouder Pieter Litjens totaal geen rekening houd met de dienstverlende functie van de taxi’s waardoor of de (vaste) klant langer moet wachten of

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:50

We moeten omrijden waardoor de klant meer betaald dan voorheen. Wethouder Pieter Litjens hoort er ook te zijn voor de taxi’s in Amsterdam maar het lijkt wel alsof hij anti taxi is ook door zijn rare uitspraken. Ik ben het zat het is echt een schande hoe het gaat in Amsterdam. Collega’s en ik kunnen overdag nergens meer staan alle standplaatsen staan vol en dan worden we ook nog meteen aangepakt door handhaving of politie als we even op een laad of losplek staan. Er word totaal geen rekening met

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:55

Ons gehouden. Elke dag is het afvragen waar je moet gaan staan met je taxi. Standplaatsen CS en Leidseplein is alleen voor electrische of voertuigen met een uitstoot van ongeveer 0. Voor de rest is er voor taxichauffeurs overdag tot 17:00 alleen maar plek voor ongeveer 60 taxi’s in het Centrum terwijl er duizenden taxi’s rondrijden. Taxi’s hebben een dienstverlende functie dus moeten overal kunnen komen en zou er dus uitzondering gemaakt worden bij nieuwe verkeerssituaties. Is toch raar dat de

Taxi Amsterdam|12.03.18|12:02

Klant hier de dupe van is? Oplossing is minimaal 50 extra standplaatsen in Amsterdam centrum en een uitzondering of ontheffing voor taxi’s bij nieuwe verkeerssituaties zoals bij het Muntplein zodat de dienstverlening goed en betaalbaar gedaan kan worden zodat de klant daar niet de dupe van word wat nu dus wel het geval is. Gemeente Amsterdam neem je verantwoordelijkheid! Hoe het in Amsterdam is geregeld is 1 grote schande. Kijk naar andere Europesche (hoofd)steden en leer er van!

Taxi Amsterdam|12.03.18|12:35

Minimaal 50 standplaatsen met gemiddeld 5 plekken voor elke standplaats. Zolang maatregelen als die er niet komen word het alleen maar zwaarder om als taxichauffeur in Amsterdam je brood nog te kunnen verdienen. Bij autovrije zones moet er uitzondering gemaakt worden voor taxi’s. Dit zijn conrete oplossingen voor een gezonde Amsterdamse Taximarkt. Minder uitstoot minder overlast enz. Gemeente Amsterdam word wakker en doe iets aub!

Tjerk Vinckx|13.03.18|00:59

Een maatregel van de WP 2000 was dat gemeenten de standplaatsen volgens de zg visgraat opstelling moesten inrichten zodat de cliént de keuze had welke taxi/voertuig men wilde instappen.Op 10 juni 2013 krijg ik het volgende schrijven van Wiard Kuné/IVV Amsterdam: Met het nieuwe beleid worden ook de taxi voorzieningen in de stad aangepakt. In overleg met de branche wordt bekeken waar de grootste problemen bestaan met standplaatsen en andere voorzieningen uhhhh-AMBTELIJKE BLAASKAAK-

Tjerk Vinckx|13.03.18|01:17

De Zuidas van Amsterdam, het financiële / zakelijke hart van Nederland met de duurste vierkante meters kantoor ruimte is zegge en schrijven plek voor – vier officiële TTO taxi’s – pffffff te krankzinnig voor woorden!! Gemeente Amsterdam , wat een aanfluiting !!!

Peter Vriens|13.03.18|09:10

Min.van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zullen het waarschijnlijk nog te vroeg vinden om het beleid van hun voorgangers op de schop te nemen.
Welke voorgangers? Pex Langeberg of TTO beleidsmakers?
Welke maatregelen hebben gewerkt? Wie wordt hier de hand boven het hoofd gehouden?
Is het na ruim 18 jaar geen tijd om de bezem door het huidige Taxibeleid te halen en man en paard te noemen?
De Taxi Branche loopt een slechte naam op door beleid van voornoemde voorgangers.

Paul Dijkhuizen|13.03.18|14:20

Destijds bij een bijeenkomst met de gemeente in de showroom van een mercedes-dealer (waar de toenmalige verantwoordelijke wethouder de heer E. Wiebes schitterde door afwezigheid) is mij door zijn vervanger duidelijk verteld dat de gelden die de chauffeurs voor de taxxxipassen e.d. moesten betalen vooral gebruikt zouden worden voor verbeteringen op de standplaatsen. Ook zouden de TTO’s er voor zorgen dat taxibedrijven professioneler zouden worden, beide doelstellingen niet gehaald lijkt me.

Paul Dijkhuizen|13.03.18|14:36

Ik heb toen al aangegeven dat voor zover ik het kon bekijken de TTO’s uitsluitend in het leven werden geroepen om een buffer te kunnen vormen tussen taxichauffeurs enerzijds en de overheid anderszijds. Natuurlijk zag ik dat volgens de ambtenaar helemaal verkeerd maar als ik nu zie wat er gebeurt geloof ik dat ik toch echt niet zo ver naast de waarheid zat. Vreemde is dat we landelijke vergunningen hebben met straks allemaal plaatselijke regelgeving, dat zorgt voor onwerkbare situaties.

Francisco Pagie|15.03.18|11:09

Wel, ik ben dan weliswaar geen zzp chauffeur maar wel taxichauffeur, wmo en dergelijke, en ook ik kom regelmatig beroepsmatig in Amsterdam, op zich een prachtige stad.
Ook ik zie dat we, taxichauffeurs, vaak enorme moeite moeten doen om idd zo dichtbij mogelijk te komen om een klant af te halen of af te zetten, nu moeten we regelmatig de auto onbeheerd achterlaten, denk aan rolstoelen of klanten die begeleiding behoeven, ook kinderen.
Maar ik zie ook de andere kant!
Chauffeurs rijden soms te gek

Analyse: verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk | TaxiPro

Analyse: verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk

Opnieuw laait de onrust in de straattaximarkt op, vooral in Amsterdam. Eens in de zoveel tijd zorgt de waargenomen oneerlijke concurrentie tussen de opstapmarkt en de bel- en appmarkt voor voorspellingen van taxioorlogen en pleidooien om het speelveld gelijk te maken. Nu doet de PvdA weer een oproep aan de verantwoordelijke minister om daar voor te zorgen; vorige week roerde FNV Taxi zich. Onrustig is het zonder meer. De kans lijkt echter klein dat er op korte termijn veel verandert.

De PvdA wil een in haar ogen dreigende taxioorlog voorkomen door gelijke regels in het leven te roepen voor reguliere taxidiensten en Uber-taxi’s. Minister Cora van Nieuwenhuizen moet wat de PvdA betreft de gemeenten de ruimte geven om dat gelijke speelveld te creëren. De wens om de regels voor alle taxidiensten gelijk te stellen komt van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en zijn partijgenoot Sofyan Mbarki, die gemeenteraadslid is in Amsterdam.

Zij doen hun oproep in het AD met name vanwege de onrust die bestaat in de Amsterdamse taximarkt. Vorige week werd onder meer bekend dat een groep boze taxichauffeurs met geweld het hoofdkantoor van Uber zou willen binnenvallen. En in diezelfde week deed FNV Taxi een oproep: stel een maximum aan het aantal taxivergunningen want met 6.000 tot 7.000 taxichauffeurs in Amsterdam loopt het de spuigaten uit. Ook KNV Taxi en Zorgvervoer gaf aan dat er in de hoofdstad iets moet veranderen.

Regels en verplichtingen

Voor rijden in de opstapmarkt moet je in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven als taxichauffeur zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Bij rijden in de bel- en appmarkt, zoals de Uber-chauffeurs doen, geldt die TTO-verplichting niet. Aan het rijden in de opstapmarkt zijn andere regels en verplichtingen verbonden dan aan rijden in de bel- en appmarkt. Met name in de gebieden waar Uber actief is, zijn veel chauffeurs in de opstapmarkt al een tijdlang van mening dat het verschil in regelgeving zorgt voor oneerlijke concurrentie. In veel andere gemeenten worden met verordeningen aanvullende eisen aan de opstapmarkt gesteld, al is daar is de concurrentie met andere taxidiensten als Uber minder groot.

Die waargenomen oneerlijkheid tussen opstapmarkt enerzijds en bel- en appmarkt anderzijds zorgt al langer voor onrust. Eens in de zoveel tijd laait die op. Ongeveer anderhalf jaar geleden deed bijvoorbeeld het Amsterdams Collectief Kwaliteitstaxi zich gelden. Het bestuur sprak namens honderden chauffeurs die aangaven in het TTO-systeem nauwelijks hun werk te kunnen doen. Zij wilden af van het TTO-systeem zodat ze eerlijk konden concurreren met elkaar en vooral met Uber-chauffeurs. En zo niet, dan zou er wel eens een taxioorlog kunnen komen.

Meer recent was het Take a Taxi dat aan de bel trok. Deze TTO wil dat de gemeente harder optreedt tegen Uber-chauffeurs die buiten de app om illegaal in de opstapmarkt werken. Ook deze vorm van oneerlijke concurrentie is velen een doorn in het oog.

Gewelddadige aanval

Een taxioorlog werd de laatste jaren wel vaker aangekondigd. Voorlopig bleef hij gelukkig uit. Als de gewelddadige aanval op het Uber-hoofdkantoor op 20 maart zou doorgaan, dan zou je wellicht van een taxioorlog mogen spreken. Maar het lijkt er -alweer gelukkig- op dat deze actie in de kiem is gesmoord door de politie. Ook de PvdA spreekt nu weer van een dreigende taxioorlog. Van Dijk en Mbarki willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen het mogelijk maakt dat gemeenten zelf alle regels voor de taximarkt bepalen, inclusief kwaliteitseisen. Alleen dat gelijke speelveld zou de angel uit het sluimerende conflict kunnen trekken.

Het is te makkelijk om de oproep van Van Dijk en Mbarki aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen te wijten. We zien vaker dat lokale en landelijke politici namens hun partij een onderwerp op de agenda proberen te zetten teneinde stemmen te winnen. Dat speelt hier ongetwijfeld mee: het zou gek zijn als politici daar nu niet mee bezig waren.

Meer druk op taximarkt

Toch is er wel degelijk onrust in de taximarkt. En die onrust laait niet allen weer op, hij lijkt ook toe te nemen. Politici en belangenorganisaties mengen zich actief in de discussie. Hun boodschap is in zekere zin eenduidig: zo kan het niet langer, dus lokale en landelijke bestuurders moeten er iets aan doen. De straattaximarkt blijft te maken hebben met een toestroom van nieuwe chauffeurs, met name in de drukste gebieden van het land. De verhoudingen tussen opstapmarkt en bel- en appmarkt staan blijkbaar op scherp en mensen zijn mogelijk echt bereid om hun onvrede met geweld te onderstrepen.

Het is echter zeer de vraag of er echt iets gaat veranderen. Stientje van Veldhoven is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het taxibeleid. Onlangs zette zij haar plannen voor de komende jaren uiteen. Daarin erkende ze de toegenomen druk op de taxibranche door de groei van de straattaximarkt en de groei van het gebruik van taxi-apps. Zij ziet vooral heil in het vereenvoudigen van enkele regels en betere controle op en monitoring van de straattaximarkt. Ook wil ze taxichauffeurs die zich niet aan de regels houden makkelijker van de markt kunnen weren.

Beleid volop in uitvoering

Met de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 raakten gemeenten veel bevoegdheden voor het reguleren van de eigen opstapmarkt kwijt die ze in 2011 weer terugkregen. Zeven gemeenten mogen voor een TTO-systeem; vier deden dat ook. Drie anderen volgen wellicht nog. Amsterdam koos al in 2012 voor TTO’s, Eindhoven pas vorig jaar. Amsterdam paste onlangs nog zijn verordening aan. Dat wijst niet op een afscheid van het TTO-systeem, maar op iets dat volop in beweging is. Daarnaast voeren steeds meer gemeenten een taxiverordening in om de markt verder te reguleren. Daar zijn verschillende gemeenten druk mee bezig, waaronder Tilburg en Breda.

Kortom: het beleid dat in 2011 is gevormd, is nog volop in uitvoering en ontwikkeling. Het ligt niet voor de hand dat daar nu vanuit de regering een grote koerswijziging in gaat plaatsvinden. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zullen het waarschijnlijk nog te vroeg vinden om het beleid van hun voorgangers op de schop te nemen.Het wordt interessant om te zien of en hoe zij om zullen gaan met de huidige onrust in de straattaximarkt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “Analyse: verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk”

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:38

TTO chauffeurs worden door de herkenbaarheid continu opgejaagd en gecontroleerd door alle instanties terwijl Ubertjes overal mee wegkomen. Ik zie het dagelijks gebeuren dat een niet TTO taxi vooral Uber rijders klanten van de straat of nabij standplaatsen oppikken. Deze Ubertjes hebben dan geen TTO Taxi daklicht op hun dak maar alleen een daklicht met het opschrift TAXI. Velen taxichauffeurs waaronder ik zijn deze vorm voor oneerlijke concurrentie spuugzat. Er moet snel worden opgetreden!

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:43

Wat ook heel oneerlijk is dat de infrastructuur voor TTO taxi’s in Amsterdam heel slecht is. Er rijden ongeveer 5000 TTO taxi’s in Amsterdam maar er zijn veel te weinig standplaatsen waardoor taxi’s vaker moeten rondrijden of op (laad en los) plekken moeten gaan staan. De gemeente Amsterdam moet ook hierin zijn verantwoordelijkheid nemen want hoe kan het dat er met name overdag maar plek is voor ongeveer 60 a 70 taxi’s in het centrum terwijl er 5000 TTO’s chauffeurs rondrijden? KNV of FNV of ACK

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:47

Er moet nu iets gebeuren! We moeten de handen ineen slaan dit kan en mag niet langer meer doorgaan. Er is genoeg ruimte maar er word gewoon geen rekening met ons gehouden. Standplaatsen worden opgeheven en komen niet meer terug terwijl het aantal taxi’s fors is toegenomen. Daarnaast hebben we te maken met autovrije projecten waar verantwoordelijke wethouder Pieter Litjens totaal geen rekening houd met de dienstverlende functie van de taxi’s waardoor of de (vaste) klant langer moet wachten of

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:50

We moeten omrijden waardoor de klant meer betaald dan voorheen. Wethouder Pieter Litjens hoort er ook te zijn voor de taxi’s in Amsterdam maar het lijkt wel alsof hij anti taxi is ook door zijn rare uitspraken. Ik ben het zat het is echt een schande hoe het gaat in Amsterdam. Collega’s en ik kunnen overdag nergens meer staan alle standplaatsen staan vol en dan worden we ook nog meteen aangepakt door handhaving of politie als we even op een laad of losplek staan. Er word totaal geen rekening met

Taxi Amsterdam|12.03.18|11:55

Ons gehouden. Elke dag is het afvragen waar je moet gaan staan met je taxi. Standplaatsen CS en Leidseplein is alleen voor electrische of voertuigen met een uitstoot van ongeveer 0. Voor de rest is er voor taxichauffeurs overdag tot 17:00 alleen maar plek voor ongeveer 60 taxi’s in het Centrum terwijl er duizenden taxi’s rondrijden. Taxi’s hebben een dienstverlende functie dus moeten overal kunnen komen en zou er dus uitzondering gemaakt worden bij nieuwe verkeerssituaties. Is toch raar dat de

Taxi Amsterdam|12.03.18|12:02

Klant hier de dupe van is? Oplossing is minimaal 50 extra standplaatsen in Amsterdam centrum en een uitzondering of ontheffing voor taxi’s bij nieuwe verkeerssituaties zoals bij het Muntplein zodat de dienstverlening goed en betaalbaar gedaan kan worden zodat de klant daar niet de dupe van word wat nu dus wel het geval is. Gemeente Amsterdam neem je verantwoordelijkheid! Hoe het in Amsterdam is geregeld is 1 grote schande. Kijk naar andere Europesche (hoofd)steden en leer er van!

Taxi Amsterdam|12.03.18|12:35

Minimaal 50 standplaatsen met gemiddeld 5 plekken voor elke standplaats. Zolang maatregelen als die er niet komen word het alleen maar zwaarder om als taxichauffeur in Amsterdam je brood nog te kunnen verdienen. Bij autovrije zones moet er uitzondering gemaakt worden voor taxi’s. Dit zijn conrete oplossingen voor een gezonde Amsterdamse Taximarkt. Minder uitstoot minder overlast enz. Gemeente Amsterdam word wakker en doe iets aub!

Tjerk Vinckx|13.03.18|00:59

Een maatregel van de WP 2000 was dat gemeenten de standplaatsen volgens de zg visgraat opstelling moesten inrichten zodat de cliént de keuze had welke taxi/voertuig men wilde instappen.Op 10 juni 2013 krijg ik het volgende schrijven van Wiard Kuné/IVV Amsterdam: Met het nieuwe beleid worden ook de taxi voorzieningen in de stad aangepakt. In overleg met de branche wordt bekeken waar de grootste problemen bestaan met standplaatsen en andere voorzieningen uhhhh-AMBTELIJKE BLAASKAAK-

Tjerk Vinckx|13.03.18|01:17

De Zuidas van Amsterdam, het financiële / zakelijke hart van Nederland met de duurste vierkante meters kantoor ruimte is zegge en schrijven plek voor – vier officiële TTO taxi’s – pffffff te krankzinnig voor woorden!! Gemeente Amsterdam , wat een aanfluiting !!!

Peter Vriens|13.03.18|09:10

Min.van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zullen het waarschijnlijk nog te vroeg vinden om het beleid van hun voorgangers op de schop te nemen.
Welke voorgangers? Pex Langeberg of TTO beleidsmakers?
Welke maatregelen hebben gewerkt? Wie wordt hier de hand boven het hoofd gehouden?
Is het na ruim 18 jaar geen tijd om de bezem door het huidige Taxibeleid te halen en man en paard te noemen?
De Taxi Branche loopt een slechte naam op door beleid van voornoemde voorgangers.

Paul Dijkhuizen|13.03.18|14:20

Destijds bij een bijeenkomst met de gemeente in de showroom van een mercedes-dealer (waar de toenmalige verantwoordelijke wethouder de heer E. Wiebes schitterde door afwezigheid) is mij door zijn vervanger duidelijk verteld dat de gelden die de chauffeurs voor de taxxxipassen e.d. moesten betalen vooral gebruikt zouden worden voor verbeteringen op de standplaatsen. Ook zouden de TTO’s er voor zorgen dat taxibedrijven professioneler zouden worden, beide doelstellingen niet gehaald lijkt me.

Paul Dijkhuizen|13.03.18|14:36

Ik heb toen al aangegeven dat voor zover ik het kon bekijken de TTO’s uitsluitend in het leven werden geroepen om een buffer te kunnen vormen tussen taxichauffeurs enerzijds en de overheid anderszijds. Natuurlijk zag ik dat volgens de ambtenaar helemaal verkeerd maar als ik nu zie wat er gebeurt geloof ik dat ik toch echt niet zo ver naast de waarheid zat. Vreemde is dat we landelijke vergunningen hebben met straks allemaal plaatselijke regelgeving, dat zorgt voor onwerkbare situaties.

Francisco Pagie|15.03.18|11:09

Wel, ik ben dan weliswaar geen zzp chauffeur maar wel taxichauffeur, wmo en dergelijke, en ook ik kom regelmatig beroepsmatig in Amsterdam, op zich een prachtige stad.
Ook ik zie dat we, taxichauffeurs, vaak enorme moeite moeten doen om idd zo dichtbij mogelijk te komen om een klant af te halen of af te zetten, nu moeten we regelmatig de auto onbeheerd achterlaten, denk aan rolstoelen of klanten die begeleiding behoeven, ook kinderen.
Maar ik zie ook de andere kant!
Chauffeurs rijden soms te gek