Shutterstock - TCA
Taxibeleid

TCA pleit voor vrijstelling stopverbod

TCA-daklicht. Foto: Shutterstock/Dutchmen Photography

Taxicentrale Amsterdam (TCA) pleit voor een vrijstelling voor het stopverbod, die momenteel in de hoofdstad van kracht is. Dat heeft TCA-directeur Hedy Borreman laten weten in een brief aan verkeerswethouder Melanie van der Horst. Tevens pleit Borreman voor een herziening van de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000).

“Taxi’s zouden ten alle tijden op veilige plekken, zonder het overige verkeer hierbij te belemmeren, hun taxi aan
de kant van de straat moeten kunnen zetten om passagiers af te zetten of op te halen”, zo onderbouwt Hedy Borreman haar standpunt.

Naast de vrijstelling voor het stopverbod, pleit de TCA-directeur ervoor dat alle trambanen onder de trambaanontheffing moeten komen te vallen (zoals Muntplein, Rokin en Damrak), dat er geen verkeersknippen meer plaatsvinden zonder dat de gevolgen voor de taxisector zijn doorgerekend en zichtbare en vaste standplaatsen op hotspots, zoals Rokin, Damrak, en Amstel. “Hierbij is het van belang dat het standplaatsen betreft met voldoende capaciteit voor zowel diesel- als elektrische voertuigen tot er voldoende zero-emissie voertuigen zijn”, aldus Borreman.

Openbaar vervoersysteem

Tegelijkertijd signaleert Borreman een bredere trend. “Door de jaren heen zien we dat door herinrichtingsplannen, verbouwingen en autoluwe zones, steden en gemeenten minder toegankelijk zijn geworden voor zorg- en taxivervoer”, zegt de TCA-directeur daarover. “Onze organisatie en onze branchevereniging KNV vindt dat overheden zich juist moeten inzetten om bereikbaarheid en beschikbaarheid te bevorderen.”

“Zorg- en taxivervoer is onderdeel van het openbaar vervoersysteem. Iedereen heeft recht op keuzevrijheid, zodat men kan kiezen welke modaliteit op welk moment gebruikt wordt”, vervolgt Borreman haar verhaal. “Zeker met verminderd aanbod van het reguliere OV, zijn taxi’s – naast fietsen en brommers – onmisbaar voor mensen om van A naar B te komen. Wij vinden het daarom wenselijk dat taxi’s standaard toegang krijgen tot mede gebruik van OV/busbanen. Gebruikers van taxi’s hebben er echt geen begrip voor dat chauffeurs om moeten rijden, omdat ze geen gebruik kunnen maken van de snellere route via de OV-baan.”

WP2000

Daarom is Borreman van mening dat de Wet Personenvervoer 2000 (WP200) moet worden herzien en aangepast, “zodat gemeenten beter in kunnen zetten op een gelijk speelveld binnen de branche en makkelijker kunnen handhaven”.

Borreman noemt een aantal knelpunten. Volgens de TCA-directeur is er een verschuiving te zien in de vraag van de opstap naar de bestelmarkt, wordt er meer ingezet op flexibele, vraagafhankelijke diensten die een mix van taxi en/of OV in zich kunnen hebben en zijn gemeenten veelal niet in staat hun taxiverordening niet van toepassing te laten verklaren op de bestelmarkt.

Daarnaast is het volgens Borreman te makkelijk geworden om taxiondernemer te worden, belemmert het verplicht moeten afleggen van chauffeursexamens bij het CBR de instroom van nieuwe chauffeurs, passen de maximumtarieven niet in een geliberaliseerde markt en is de handhaving die toezicht moet houden op naleving van de regels ondermaats.

Strengere handhaving

“Wij zijn van mening dat het toezicht door ILT, Belastingdienst en andere (vooral ook gemeentelijke) toezichthouders intensiever moet”, zegt Borreman over dat laatste punt. “Regels stellen of regels aanpassen zonder goed toezicht en handhaving heeft geen zin. Constructies waarbij ondernemers zonder benodigde papieren toch actief kunnen zijn, of men met onverzekerd of met niet-gekeurde voertuigen/apparatuur in de markt rondrijdt zijn onwenselijk. Het berokkent de sector veel reputatieschade. En ook de taxigebruiker kan voor onaangename verrassingen komen te staan.”

“Goedwillende chauffeurs en organisaties doen hun best, investeren in het voldoen aan de eisen, maar zien met lede ogen aan dat chauffeurs die dat niet doen er mee weg komen. Er zou bijvoorbeeld meer moeten worden ingezet op het uitvoeren van mystery guestritten en het uitwisselen van relevante gegevens tussen controlerende overheidsinstanties. Het opleggen van sancties bij geconstateerde overtredingen hoort daar bij.”

Vakbekwaamheid

Om deze knelpunten het hoofd te bieden, stelt de TCA-directeur drie aanpassingen in de WP2000 voor. Zo moet er weer een vorm van vakbekwaamheid komen, voor zowel bestaande als voor nieuwe taxiondernemers. Daarnaast is Borreman van mening dat de ongelijkheid tussen de opstap- en bestelmarkt moet verdwijnen. Tot slot wil TCA af van de regeling omtrent maximumtarieven.

“Er is nu ongelijkheid tussen de opstapmarkt, die nu wel met een maximumtarief te maken heeft, en de bestelmarkt, die dat niet kent”, legt Borreman uit. “Het afschaffen leidt ertoe dat ondernemers zelf hun tarief moeten bepalen, om hun klanten goed te bedienen, in plaats van dat het maximumtarief min of meer het standaardtarief is.”

Tot slot denkt de TCA-directeur dat taxi’s een belangrijke rol kunnen vervullen in het autoluw maken van steden. Daarvoor moet er volgens haar wel het een en ander veranderen. Daarom wil Borreman op korte termijn in gesprek met wethouder Melanie van der Horst. “Naar alle verwachting zullen demonstraties van taxichauffeurs doorgaan als er geen veranderingen of ander taxibeleid komen. Het geduld bij de taxichauffeurs is echt op”, zo besluit Borreman.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “TCA pleit voor vrijstelling stopverbod”

Stef Bouwhuis|14.04.23|03:12

Vergeet niet dat de bestelmarkt voor de eindeloze stadsfiles niet betaalt krijgt en dus omzetverlies leidt als je het terugrekend naar bruto winst per uur. Ze komen onder het minimum loon.

Ook de straattaxi krijgt in het taxameter tarief voor uren in files onvoldoende vergoed. Ook zei komen onder het minimumloon terecht.

Daarnaast leidt het beleid van de Gemeente ten aanzien van het niet meer mogen gebruiken van de bus- en trambanen tot een grote prijsverhoging voor de minder mobiele klant.

TCA pleit voor vrijstelling stopverbod | TaxiPro
Shutterstock - TCA
Taxibeleid

TCA pleit voor vrijstelling stopverbod

TCA-daklicht. Foto: Shutterstock/Dutchmen Photography

Taxicentrale Amsterdam (TCA) pleit voor een vrijstelling voor het stopverbod, die momenteel in de hoofdstad van kracht is. Dat heeft TCA-directeur Hedy Borreman laten weten in een brief aan verkeerswethouder Melanie van der Horst. Tevens pleit Borreman voor een herziening van de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000).

“Taxi’s zouden ten alle tijden op veilige plekken, zonder het overige verkeer hierbij te belemmeren, hun taxi aan
de kant van de straat moeten kunnen zetten om passagiers af te zetten of op te halen”, zo onderbouwt Hedy Borreman haar standpunt.

Naast de vrijstelling voor het stopverbod, pleit de TCA-directeur ervoor dat alle trambanen onder de trambaanontheffing moeten komen te vallen (zoals Muntplein, Rokin en Damrak), dat er geen verkeersknippen meer plaatsvinden zonder dat de gevolgen voor de taxisector zijn doorgerekend en zichtbare en vaste standplaatsen op hotspots, zoals Rokin, Damrak, en Amstel. “Hierbij is het van belang dat het standplaatsen betreft met voldoende capaciteit voor zowel diesel- als elektrische voertuigen tot er voldoende zero-emissie voertuigen zijn”, aldus Borreman.

Openbaar vervoersysteem

Tegelijkertijd signaleert Borreman een bredere trend. “Door de jaren heen zien we dat door herinrichtingsplannen, verbouwingen en autoluwe zones, steden en gemeenten minder toegankelijk zijn geworden voor zorg- en taxivervoer”, zegt de TCA-directeur daarover. “Onze organisatie en onze branchevereniging KNV vindt dat overheden zich juist moeten inzetten om bereikbaarheid en beschikbaarheid te bevorderen.”

“Zorg- en taxivervoer is onderdeel van het openbaar vervoersysteem. Iedereen heeft recht op keuzevrijheid, zodat men kan kiezen welke modaliteit op welk moment gebruikt wordt”, vervolgt Borreman haar verhaal. “Zeker met verminderd aanbod van het reguliere OV, zijn taxi’s – naast fietsen en brommers – onmisbaar voor mensen om van A naar B te komen. Wij vinden het daarom wenselijk dat taxi’s standaard toegang krijgen tot mede gebruik van OV/busbanen. Gebruikers van taxi’s hebben er echt geen begrip voor dat chauffeurs om moeten rijden, omdat ze geen gebruik kunnen maken van de snellere route via de OV-baan.”

WP2000

Daarom is Borreman van mening dat de Wet Personenvervoer 2000 (WP200) moet worden herzien en aangepast, “zodat gemeenten beter in kunnen zetten op een gelijk speelveld binnen de branche en makkelijker kunnen handhaven”.

Borreman noemt een aantal knelpunten. Volgens de TCA-directeur is er een verschuiving te zien in de vraag van de opstap naar de bestelmarkt, wordt er meer ingezet op flexibele, vraagafhankelijke diensten die een mix van taxi en/of OV in zich kunnen hebben en zijn gemeenten veelal niet in staat hun taxiverordening niet van toepassing te laten verklaren op de bestelmarkt.

Daarnaast is het volgens Borreman te makkelijk geworden om taxiondernemer te worden, belemmert het verplicht moeten afleggen van chauffeursexamens bij het CBR de instroom van nieuwe chauffeurs, passen de maximumtarieven niet in een geliberaliseerde markt en is de handhaving die toezicht moet houden op naleving van de regels ondermaats.

Strengere handhaving

“Wij zijn van mening dat het toezicht door ILT, Belastingdienst en andere (vooral ook gemeentelijke) toezichthouders intensiever moet”, zegt Borreman over dat laatste punt. “Regels stellen of regels aanpassen zonder goed toezicht en handhaving heeft geen zin. Constructies waarbij ondernemers zonder benodigde papieren toch actief kunnen zijn, of men met onverzekerd of met niet-gekeurde voertuigen/apparatuur in de markt rondrijdt zijn onwenselijk. Het berokkent de sector veel reputatieschade. En ook de taxigebruiker kan voor onaangename verrassingen komen te staan.”

“Goedwillende chauffeurs en organisaties doen hun best, investeren in het voldoen aan de eisen, maar zien met lede ogen aan dat chauffeurs die dat niet doen er mee weg komen. Er zou bijvoorbeeld meer moeten worden ingezet op het uitvoeren van mystery guestritten en het uitwisselen van relevante gegevens tussen controlerende overheidsinstanties. Het opleggen van sancties bij geconstateerde overtredingen hoort daar bij.”

Vakbekwaamheid

Om deze knelpunten het hoofd te bieden, stelt de TCA-directeur drie aanpassingen in de WP2000 voor. Zo moet er weer een vorm van vakbekwaamheid komen, voor zowel bestaande als voor nieuwe taxiondernemers. Daarnaast is Borreman van mening dat de ongelijkheid tussen de opstap- en bestelmarkt moet verdwijnen. Tot slot wil TCA af van de regeling omtrent maximumtarieven.

“Er is nu ongelijkheid tussen de opstapmarkt, die nu wel met een maximumtarief te maken heeft, en de bestelmarkt, die dat niet kent”, legt Borreman uit. “Het afschaffen leidt ertoe dat ondernemers zelf hun tarief moeten bepalen, om hun klanten goed te bedienen, in plaats van dat het maximumtarief min of meer het standaardtarief is.”

Tot slot denkt de TCA-directeur dat taxi’s een belangrijke rol kunnen vervullen in het autoluw maken van steden. Daarvoor moet er volgens haar wel het een en ander veranderen. Daarom wil Borreman op korte termijn in gesprek met wethouder Melanie van der Horst. “Naar alle verwachting zullen demonstraties van taxichauffeurs doorgaan als er geen veranderingen of ander taxibeleid komen. Het geduld bij de taxichauffeurs is echt op”, zo besluit Borreman.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “TCA pleit voor vrijstelling stopverbod”

Stef Bouwhuis|14.04.23|03:12

Vergeet niet dat de bestelmarkt voor de eindeloze stadsfiles niet betaalt krijgt en dus omzetverlies leidt als je het terugrekend naar bruto winst per uur. Ze komen onder het minimum loon.

Ook de straattaxi krijgt in het taxameter tarief voor uren in files onvoldoende vergoed. Ook zei komen onder het minimumloon terecht.

Daarnaast leidt het beleid van de Gemeente ten aanzien van het niet meer mogen gebruiken van de bus- en trambanen tot een grote prijsverhoging voor de minder mobiele klant.