Taxistandplaats Rotterdam Centraal.
Zorgvervoer & Taxi

Ultimatum cao-bod overschreden, werkgevers verbaasd

Taxistandplaats nabij Rotterdam Centraal. Foto: Olivier Smits

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn niet verder ingegaan op het definitieve eindbod, en het daarbij gestelde ultimatum, van de werkgevers. Dat meldt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Volgens de werkgeversorganisatie zijn hierdoor de onderhandeling over een nieuwe cao Zorgvervoer en taxi zo goed als opgeschort, al staat de deur nog wel op een kier. 

De vakbonden hadden tot dinsdag 25 oktober de tijd om op het eindbod van de werkgevers te reageren. Volgens KNV hebben ze dat niet gedaan, waardoor de cao-onderhandelingen “in feite zijn opgeschort” zijn. Martijn Kersing, voorzitter van de werkgeversdelegatie, vindt het onbegrijpelijk dat de vakbonden het eindbod nog niet hebben geaccepteerd. “Wij hechten er alle belang aan dat er een nieuwe cao komt”, zegt Kersing daarover. “Dat geeft namelijk rust en duidelijkheid voor iedereen. Bonden dreigen met hun houding de werknemers de zo zeer gewenste loonsverhoging per 1 januari van 8 procent door de neus te boren.”

Enquête

Tijdens de onderhandelingen kregen de werkgevers naar eigen zeggen steeds vaker het signaal dat voor de meeste van hun werknemers een stijging van het salaris het allerbelangrijkste was, terwijl vakbonden aanvullende eisen en voorwaarden stelden. Om dit te toetsen heeft KNV een enquête opgesteld die door de werkgevers onder hun personeel is uitgezet. Daarin konden werknemers aangeven of zij instemmen met het voorstel van werkgevers.

Deze enquête werd ruim 3200 keer ingevuld, zo meldt KNV. Ruim 74 procent van de respondenten, waarvan 90 procent bestaat uit chauffeurs, gaf aan te kunnen instemmen met het voorstel van werkgevers. De enquête was volgens de werkgevers anoniem, vrijblijvend en kon ook maar één keer worden ingevuld. Als een werknemer het eindbod niet goed vond, kon deze dat ook aangeven. Daar is door ruim 25 procent van alle deelnemers gebruik van gemaakt.

Verbazing

Volgens de werkgevers hebben de vakbonden het eindbod niet voorgelegd aan hun achterban. Zij spreken daar dan ook hun verbazing over uit. “Temeer omdat het eigen personeel heel goed weet dat de coronacrisis en de huidige hoog oplopende kosten de bedrijfstak geen goed doen en er dus wel degelijk een goed eindbod ligt. Meer zit er van de kant van werkgevers ook echt niet in”, zo schrijft KNV.

Het verlopen van het ultimatum heeft volgens de werkgevers tot gevolg dat de loonstijging niet in de tarieven kan worden doorberekend. “Doordat in de NEA-index – die in de branche vaak wordt gebruikt – geen rekening kan worden gehouden met een nieuwe cao, wordt er van een landelijk gemiddelde loonkostenontwikkeling uitgegaan die veel lager ligt dan wij onze werknemers graag willen uitbetalen”, zegt onderhandelaar Kersing daarover.

Wel tekenen de werkgevers daarbij aan, dat de NEA-index nog niet definitief is vastgesteld. De werkgevers willen naar eigen zeggen op basis van het eindbod nog steeds tot een nieuwe cao komen met de vakbonden, zodat werknemers de loonstijging per 1 januari 2023 wel krijgen. De deur staat dus nog op een kier.

Lage marges

Als de publicatie van de NEA-index er eenmaal is en er is tegen die tijd nog geen nieuwe cao afgesproken, is het onmogelijk om op een later moment méér af te spreken dan waar in de index mee wordt gerekend. “Werkgevers kunnen deze extra kosten dan niet meer doorbelasten”, zegt KNV daarover. “De ondernemers hebben de afgelopen maanden de fors gestegen brandstofprijzen al voor de kiezen gehad. Daar heeft de index voor dit jaar geen rekening mee kunnen houden. De marges in het vervoer zijn laag. Extra kosten waar geen inkomsten tegenover staan, zijn door de sector niet te dragen”, zo besluit de werkgeversorganisatie.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

10 reacties op “Ultimatum cao-bod overschreden, werkgevers verbaasd”

Bianca Adriaanse|27.10.22|13:28

De arrogantie om te doen alsof dit een fantastisch bid is .

Daarbij de vakbonden zijn volop in gesprek met de achterban
En iedereen die weet waar het echt over gaat zal echt niet instemmen met dit vernederende bod. Alleen al de regeling onderbrekingen is ASOCIAAL

Hannelore Schlijper|27.10.22|14:22

Het is ronduit asociaal dat werkgevers in een cao traject hun werknemers benaderen. Zo hoort het niet. Het is ronduit intimiderend te noemen. Daarnaast weet bijna niemand wat NEA betekent. Maar groots is het aanbod inderdaad niet. Helaas teveel partimers in deze branche die het als hobby zien,nul kennis van CAO, nul interesse voor goede arbeidsvoorwaarden. Die laten de fulltimers dus stikken.

Daniel Oosterom|27.10.22|18:03

Leuk dat ze voor hun werknemers besluiten nemen die niet kloppen de enquête was wel degelijke meerdere keren in te vullen.En het loon bod is gewoon te slecht voor woorden.er zijn de afgelopen tijd al bijna 650 taxichauffeurs weg gegaan uit de branche.

Rogier Kooy|27.10.22|19:05

Ik vind het een vrij arrogante houding, weinig constructief. Jammer. Het klinkt hulpeloos om een ander hiervan de schuld te geven. Ik zou knv aanraden eens na te gaan hoe men verder wil want zoals het nu gaat is niet de oplossing. De sector wordt er niet aantrekkelijker van als je aan de voorkant 8% er op vooruit gaat, maar aan de achterkant 100% teruggepakt wordt.

Stevie W|28.10.22|22:03

Zolang prijs van doorslaggevend belang is bij aanbestedingen zullen de marges zo klein zijn dat er ook weinig mogelijk is m.b.t. de CAO.

Angeliek vd wetering|03.11.22|10:25

gewoon minimaal 14 euro per uur netto , der wordt zo makkkenlijk vergeten dat het meer betreft dan gewoon een rondje rijden , het is ook zorg dragen voor de zieken , mensen met een beperking , het helpen en ondersteunen bij in en uitstappen , het luisterende oor , de mensen zien , dus is het echt zorg vervoer in de breede zin, er komt zoveel meer bij kijken , dan het gewone rondje rijden wat de meeste denken!!

Rene Van Der Graaf|03.11.22|10:38

Partimers maken zich niet druk. Dit werk is voor hun een aanvulling op hun uitkering. Ik heb er veel aangesproken ze zitten vaak in de schuldhulpverlening en krijgen leefgeld van € 25 per week. Dan begrijp ik ook dat je niet echt gemotiveerd ben om actiehf mee te denken over een cao. JAMMER. IK ZEG ACTIE HARDE ACTIE voor een leefbaar salaris. Zonder ons hele bevolkings groepen geïsoleerd in onze samenleving/maatschappij. Dit maakt mij ontzettend woedend.

Marit van Santen|03.11.22|11:18

Ik begrijp totaal niet waarom de chauffeurs tegen zijn op het bod van de werkgevers. En ja, ik ben parttimer, maar ik moet wel echt van mijn zuur verdiende centen leven. En ik krijg géén aanvullende uitkering @Rene Van Der Graaf!
Als werknemer van een voormalig heel kleinschalige taxi ondernemer was ik nauw betrokken bij de financiële gang van zaken en de eisen die nu door de vakbonden worden gesteld, zijn voor talloze kleinere ondernemers niet haalbaar.

Marit van Santen|03.11.22|11:22

Zelfs het huidige bod van de werkgevers zal velen nog in de problemen brengen. Als ik moet kiezen tussen een wat lager inkomen en géén inkomen maar een uitkering, is voor mij de keus snel gemaakt.

Mensen zijn tegenwoordig nergens meer tevreden mee. Wees een vent, accepteer het feit dat niet de werknemers, maar de werkgevers in een hoek gedrukt worden, en wees blij met het bod van de werkgevers. Zoals het nu gaat, eindigen we masssaal met niets…

Stef Bouwhuis|03.11.22|11:57

Het is helder dat € 14 per uur netto voor ‘gebroken diensten’ wel een redelijke eis is. Chauffeurs zouden werkgevers tegemoet kunnen komen en accepteren dat het werk pieken en dalen kent. Blokken van aansluitend 4 á 5 zou voor beide partijen werkbaar moeten zijn. Het is in het oproeptaxiverkeer en in het leerlingenvervoer niet mogelijk alle uren van een dagdienst als doorlopend geheel te vergoeden. Deeltijdwerkers kennen dat probleem niet. Die werken alleen tijdens piekuren.

Ultimatum cao-bod overschreden, werkgevers verbaasd | TaxiPro
Taxistandplaats Rotterdam Centraal.
Zorgvervoer & Taxi

Ultimatum cao-bod overschreden, werkgevers verbaasd

Taxistandplaats nabij Rotterdam Centraal. Foto: Olivier Smits

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn niet verder ingegaan op het definitieve eindbod, en het daarbij gestelde ultimatum, van de werkgevers. Dat meldt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Volgens de werkgeversorganisatie zijn hierdoor de onderhandeling over een nieuwe cao Zorgvervoer en taxi zo goed als opgeschort, al staat de deur nog wel op een kier. 

De vakbonden hadden tot dinsdag 25 oktober de tijd om op het eindbod van de werkgevers te reageren. Volgens KNV hebben ze dat niet gedaan, waardoor de cao-onderhandelingen “in feite zijn opgeschort” zijn. Martijn Kersing, voorzitter van de werkgeversdelegatie, vindt het onbegrijpelijk dat de vakbonden het eindbod nog niet hebben geaccepteerd. “Wij hechten er alle belang aan dat er een nieuwe cao komt”, zegt Kersing daarover. “Dat geeft namelijk rust en duidelijkheid voor iedereen. Bonden dreigen met hun houding de werknemers de zo zeer gewenste loonsverhoging per 1 januari van 8 procent door de neus te boren.”

Enquête

Tijdens de onderhandelingen kregen de werkgevers naar eigen zeggen steeds vaker het signaal dat voor de meeste van hun werknemers een stijging van het salaris het allerbelangrijkste was, terwijl vakbonden aanvullende eisen en voorwaarden stelden. Om dit te toetsen heeft KNV een enquête opgesteld die door de werkgevers onder hun personeel is uitgezet. Daarin konden werknemers aangeven of zij instemmen met het voorstel van werkgevers.

Deze enquête werd ruim 3200 keer ingevuld, zo meldt KNV. Ruim 74 procent van de respondenten, waarvan 90 procent bestaat uit chauffeurs, gaf aan te kunnen instemmen met het voorstel van werkgevers. De enquête was volgens de werkgevers anoniem, vrijblijvend en kon ook maar één keer worden ingevuld. Als een werknemer het eindbod niet goed vond, kon deze dat ook aangeven. Daar is door ruim 25 procent van alle deelnemers gebruik van gemaakt.

Verbazing

Volgens de werkgevers hebben de vakbonden het eindbod niet voorgelegd aan hun achterban. Zij spreken daar dan ook hun verbazing over uit. “Temeer omdat het eigen personeel heel goed weet dat de coronacrisis en de huidige hoog oplopende kosten de bedrijfstak geen goed doen en er dus wel degelijk een goed eindbod ligt. Meer zit er van de kant van werkgevers ook echt niet in”, zo schrijft KNV.

Het verlopen van het ultimatum heeft volgens de werkgevers tot gevolg dat de loonstijging niet in de tarieven kan worden doorberekend. “Doordat in de NEA-index – die in de branche vaak wordt gebruikt – geen rekening kan worden gehouden met een nieuwe cao, wordt er van een landelijk gemiddelde loonkostenontwikkeling uitgegaan die veel lager ligt dan wij onze werknemers graag willen uitbetalen”, zegt onderhandelaar Kersing daarover.

Wel tekenen de werkgevers daarbij aan, dat de NEA-index nog niet definitief is vastgesteld. De werkgevers willen naar eigen zeggen op basis van het eindbod nog steeds tot een nieuwe cao komen met de vakbonden, zodat werknemers de loonstijging per 1 januari 2023 wel krijgen. De deur staat dus nog op een kier.

Lage marges

Als de publicatie van de NEA-index er eenmaal is en er is tegen die tijd nog geen nieuwe cao afgesproken, is het onmogelijk om op een later moment méér af te spreken dan waar in de index mee wordt gerekend. “Werkgevers kunnen deze extra kosten dan niet meer doorbelasten”, zegt KNV daarover. “De ondernemers hebben de afgelopen maanden de fors gestegen brandstofprijzen al voor de kiezen gehad. Daar heeft de index voor dit jaar geen rekening mee kunnen houden. De marges in het vervoer zijn laag. Extra kosten waar geen inkomsten tegenover staan, zijn door de sector niet te dragen”, zo besluit de werkgeversorganisatie.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

10 reacties op “Ultimatum cao-bod overschreden, werkgevers verbaasd”

Bianca Adriaanse|27.10.22|13:28

De arrogantie om te doen alsof dit een fantastisch bid is .

Daarbij de vakbonden zijn volop in gesprek met de achterban
En iedereen die weet waar het echt over gaat zal echt niet instemmen met dit vernederende bod. Alleen al de regeling onderbrekingen is ASOCIAAL

Hannelore Schlijper|27.10.22|14:22

Het is ronduit asociaal dat werkgevers in een cao traject hun werknemers benaderen. Zo hoort het niet. Het is ronduit intimiderend te noemen. Daarnaast weet bijna niemand wat NEA betekent. Maar groots is het aanbod inderdaad niet. Helaas teveel partimers in deze branche die het als hobby zien,nul kennis van CAO, nul interesse voor goede arbeidsvoorwaarden. Die laten de fulltimers dus stikken.

Daniel Oosterom|27.10.22|18:03

Leuk dat ze voor hun werknemers besluiten nemen die niet kloppen de enquête was wel degelijke meerdere keren in te vullen.En het loon bod is gewoon te slecht voor woorden.er zijn de afgelopen tijd al bijna 650 taxichauffeurs weg gegaan uit de branche.

Rogier Kooy|27.10.22|19:05

Ik vind het een vrij arrogante houding, weinig constructief. Jammer. Het klinkt hulpeloos om een ander hiervan de schuld te geven. Ik zou knv aanraden eens na te gaan hoe men verder wil want zoals het nu gaat is niet de oplossing. De sector wordt er niet aantrekkelijker van als je aan de voorkant 8% er op vooruit gaat, maar aan de achterkant 100% teruggepakt wordt.

Stevie W|28.10.22|22:03

Zolang prijs van doorslaggevend belang is bij aanbestedingen zullen de marges zo klein zijn dat er ook weinig mogelijk is m.b.t. de CAO.

Angeliek vd wetering|03.11.22|10:25

gewoon minimaal 14 euro per uur netto , der wordt zo makkkenlijk vergeten dat het meer betreft dan gewoon een rondje rijden , het is ook zorg dragen voor de zieken , mensen met een beperking , het helpen en ondersteunen bij in en uitstappen , het luisterende oor , de mensen zien , dus is het echt zorg vervoer in de breede zin, er komt zoveel meer bij kijken , dan het gewone rondje rijden wat de meeste denken!!

Rene Van Der Graaf|03.11.22|10:38

Partimers maken zich niet druk. Dit werk is voor hun een aanvulling op hun uitkering. Ik heb er veel aangesproken ze zitten vaak in de schuldhulpverlening en krijgen leefgeld van € 25 per week. Dan begrijp ik ook dat je niet echt gemotiveerd ben om actiehf mee te denken over een cao. JAMMER. IK ZEG ACTIE HARDE ACTIE voor een leefbaar salaris. Zonder ons hele bevolkings groepen geïsoleerd in onze samenleving/maatschappij. Dit maakt mij ontzettend woedend.

Marit van Santen|03.11.22|11:18

Ik begrijp totaal niet waarom de chauffeurs tegen zijn op het bod van de werkgevers. En ja, ik ben parttimer, maar ik moet wel echt van mijn zuur verdiende centen leven. En ik krijg géén aanvullende uitkering @Rene Van Der Graaf!
Als werknemer van een voormalig heel kleinschalige taxi ondernemer was ik nauw betrokken bij de financiële gang van zaken en de eisen die nu door de vakbonden worden gesteld, zijn voor talloze kleinere ondernemers niet haalbaar.

Marit van Santen|03.11.22|11:22

Zelfs het huidige bod van de werkgevers zal velen nog in de problemen brengen. Als ik moet kiezen tussen een wat lager inkomen en géén inkomen maar een uitkering, is voor mij de keus snel gemaakt.

Mensen zijn tegenwoordig nergens meer tevreden mee. Wees een vent, accepteer het feit dat niet de werknemers, maar de werkgevers in een hoek gedrukt worden, en wees blij met het bod van de werkgevers. Zoals het nu gaat, eindigen we masssaal met niets…

Stef Bouwhuis|03.11.22|11:57

Het is helder dat € 14 per uur netto voor ‘gebroken diensten’ wel een redelijke eis is. Chauffeurs zouden werkgevers tegemoet kunnen komen en accepteren dat het werk pieken en dalen kent. Blokken van aansluitend 4 á 5 zou voor beide partijen werkbaar moeten zijn. Het is in het oproeptaxiverkeer en in het leerlingenvervoer niet mogelijk alle uren van een dagdienst als doorlopend geheel te vergoeden. Deeltijdwerkers kennen dat probleem niet. Die werken alleen tijdens piekuren.